Спільна науково-методична проблема:

Підвищення якості освітнього процесу на основі впровадження сучасних інноваційних методів, нетрадиційних форм прийомів навчання, пристосування методики викладання до пізнавальних можливостей учнів.

Кредо комісії: Педагогічна майстерність — це високе мистецтво

навчання і виховання, що постійно вдосконалюється,

доступне кожному педагогу, основу якого складають

професійні знання, вміння і здібності”

                                                                                                                                          А. Макаренко


Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії природничо-математичних дисциплін.

     

      Основне завдання комісії: формування особистості з новим стилем мислення, готової увійти в русло активної діяльності, достатньо компетентної для опанування спеціальними дисциплінами і здатної до самореалізації в професійній сфері. Саме тому викладачі комісії спрямовують свої зусилля на допомогу в адаптації колишніх школярів до умов навчання в ліцеї, Успішне опанування знаннями із загальноосвітніх дисциплін допоможе учням у подальшому знайти себе в професії електрогазозварника, кухаря, офіціанта, штукатура- лицювальника, монтажника ГКК.

      З настанням кожного нового навчального року перед комісією постають нові завдання, проблеми, питання.

      У 2015-2016 навчальному році комісія природничо-математичних дисциплін спільно з іншими комісіями діє у напрямку вирішення навчально-методичної проблеми ліцею: засвоєння професійних навиків сучасного робітника засобами педагогічних інновацій.

 

      До актуальних питань у роботі комісії відносяться:

  • Основне завдання викладача - якісна підготовка знань.
  • Обмін досвідом і співпраця - запорука успішної роботи комісії.
  • Професіоналізм + творчість + повага до учнів = гарантований успіх!

      Основні завдання:

  • досягнення якісно нового рівня у вивченні предметів;
  • ріст рівня педагогічної майстерності викладачів;
  • надання реальної дієвої допомоги викладачам в розвитку їх професійної майстерності.

      Шляхи реалізації завдань:

  • систематичне вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань, практичних умінь та навичок учнів;
  • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;
  • розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків.

      Заняття викладачів комісії проходять цікаво, з використанням новітніх технологій та інтерактивних методів. Викладачі комісії постійно вчаться у старших викладачів та колег, охоче діляться досвідом.

      Щороку в ліцеї за ініціативи викладачів комісії проводяться тижні із загальноосвітніх дисциплін, у рамках яких передбачено вікторини, виставки-конкурси, вечори відпочинку, олімпіади, конкурси знавців, зустрічі з цікавими людьми тощо.

      Викладачі математики Калинчук Д. Г. та Гелецька Т. Ф. використовують різні шляхи формування математичних понять в учнів; широко застосовують наочність у навчанні математики. Учням показують застосування математики в житті, в трудовій діяльності людини; тренують в застосуванні математичних знань для виконання обчислювальних, розрахункових, графічних і вимірювальних робіт. Цим підвищується їх інтерес до вивчення математики, закладаються основи правильного розуміння. Робота викладачів математики націлена формувати в учнів математичні знання, сприяти розвитку їх пізнавальної активності, виховати культуру мислення, формувати творчу особистість.

      На заняттях екології викладач Фургач Т. Й. вивчає глобальні екологічні і ресурсно-галузеві проблеми. Формує чіткі і обґрунтовані уявлення про взаємодію і зв'язок всіх компонентів у природі, соціальних і технологічних сферах.

      Уроки хімії та біології проходять з використанням різних форм та методів навчальної роботи, лабораторні та практичні заняття проходять згідно плану з використанням зошитів з друкованою основою.

      Викладач фізики Шуригайло М.А. значну увагу приділяє нетрадиційним методам проведення занять, вихованню професіоналізму та інтелектуалізації учнів, а також роботі з обдарованими учнями. До методичних надбань цього викладача належать розробки різноманітних конкурсів, бінарних та інтегрованих уроків, заняття-вікторини і, звичайно ж, захоплюючі досліди на заняттях гуртка. Результатами її роботи є як активність на уроках, так і інтерес учнів до вивчення предмету.

      Важливим завданням методичної та навчально-виховної роботи викладачів комісії є поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця і активізації його пізнавальної діяльності. Для цього урізноманітнюються форми, методи та засоби організації навчальних занять: фронтально-колективна, самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; проведення лабораторних та практичних занять з використанням експериментальних завдань проблемно- пошукового характеру, забезпечення диференційованого підходу у навчанні, поступова комп'ютеризація навчального процесу з використанням широкого спектру програмного забезпечення.

      Викладачі у навчальному процесі поєднують педагогічний такт та вимогливість, принциповість та доброзичливість, проводять заняття на високому професійному рівні з застосуванням інноваційних технологій, є хорошими наставниками для молоді.


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Голова методичної комісії

ФУРГАЧ

Тетяна Йосипівна

викладач біології та хімії,

спеціаліст вищої категорії,

старший вчитель

педагогічний стаж – 28 років

рік перепідготовки – 2011рік

атестувалась – 2014 рік.

 

Педагогічне кредо: «Найкраща втіха, найбільша радість в житті – відчувати себе потрібним і близьким людям.»

 

Методична проблема: Особистісно-орієнтовний підхід у викладанні біології, хімії та екології.


КАЛИНЧУК

Дарія Георгіївна

викладач математики,

спеціаліст вищої категорії.

педагогічний стаж – 41 рік

рік перепідготовки – 2015рік

атестувалась – 2012рік.

 

Педагогічне кредо: «Вимогливість всім як найбільшу, якнайбільшу повагу до всіх.»

 

Методична проблема: Вивчення та використання на практиці інноваційних методів навчання.

 


ШУРИГАЙЛО

Марія Антонівна

викладач фізики

спеціаліст ІІ категорії

педагогічний стаж – 11 років

рік перепідготовки – 2015рік

атестувалась – 2012рік.

 

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість.»

 

Методична проблема: Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках фізики та астрономії.


ГЕЛЕЦЬКА

Тетяна Франківна

викладач математики

спеціаліст ІІ категорії

педагогічний стаж –6 років

рік перепідготовки – 2012 рік

атестувалась – 2013рік.

 

Педагогічне кредо: «Усе в твоїх руках.»

 

Методична проблема: Використання різних форм і методів на уроках математики, як один із шляхів підвищення ефективності уроку.